Счетоводно обслужване на цени, започващи от 50 лв. на месец без ДДС в зависимост от документооборота .

Основните счетоводни и ТРЗ услуги включват:

Сортиране, класиране , обработка и контрол на първични счетоводни документи
Осчетоводяване на и отразяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен финансов отчет
Консултации във връзка със счетоводното законодателство
Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
Изготвяне на фактури и банкови нареждания
Изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП - Декларация по Закона за ДДС, Декларации 1 и 6, Декларация по чл. 62 от КТ, и всички останали месечни, редовни декларации.
Изготвяне на банковите документи за изплащане на осигуровките
Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда
Изготвяне на разплащателни ведомости и рекапитулации

В края на всеки месец получавате справка за извършените счетоводни услуги.

Допълнителни счетоводни услуги:

Регистрация по ДДС
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Физически лица
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Юридически лица
Консултации на лица, които не са абонаменти на Счетоводната къща
Подаване на нулеви декларации по ДДС

Важно! За новосъздадени фирми първите 3 месеца плащат минимална цена, независимо от броя на документите