Цена на услугата "Регистрация на ООД" - пълен пакет 300 €

Пълния пакет включва Регистрация в Търговски Регистър,вкл. таксата за основен капитал 100лв/ мин. капитал е 2лв/, всякакви такси по регистрацията и 1час безплатна консултация за започване на бизнеса.

Заявка за регистрация на ООД
Данни за дружеството
Име на дружеството:
 Моля, посочете поне три имена като ги подредите по степен на предпочитание: Предмет на дейност:
Капитал:
Капиталът на дружеството не може да бъде по малък от 2 лв. Той се състой от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по - малки от 1 лев.
Размер на дяловете:
Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.
Седалище и адрес на управление
 Адрес:
 Район (община):
 Град:
Данни за съдружник № 1:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за съдружник № 2:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за съдружник № 3:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за съдружник № 4:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за съдружник № 5:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за съдружник № 6:
 Брой дялове:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за управителя (управителите):
Данни за управител № 1:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за управител № 2:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Данни за управител № 3:
Данни от личната карта:
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
 Адрес:
 Град:
Изберете начин на представляване на дружеството от управителите:
Заедно
Поотделно
По друг начин:
Избор на тип регистрация:
Начин на плащане:
1. В брой в офиса на "АИКА КОНСУЛТИНГ"ЕООД при подписване на документите.
2. По банков път.
3. С пощенски запис.
Начин на доставка:
1. Лично в офиса на "АИКА КОНСУЛТИНГ"ЕООД .
2. По градски куриер.
3. По пощата с обратна разписка.
Лице за контакт:
 Име:
 Фамилия:
 E-mail:
 Телефон за връзка:
 GSM
 (не е задължителен):
 Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях:


Допълнителни счетоводни услуги:

Регистрация по ДДС
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Физически лица
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Юридически лица
Консултации на лица, които не са абонаменти на Счетоводната къща
Подаване на нулеви декларации по ДДС

Важно! За новосъздадени фирми първите 3 месеца плащат минимална цена, независимо от броя на документите