Цена на услугата "Регистрация на ЕТ" - пълен пакет 120 €

Пълния пакет включва Регистрация в Търговски Регистър,всякакви такси по регистрацията и 1час безплатна консултация за започване на бизнеса.

Заявка за регистрация на ЕТ
Данни за дружеството
Име на дружеството:
Данни за едноличен търговец
Име на ЕТ:
Името на ЕТ се състои от две части:
  • Задължителна част - Вашето име и презиме или фамилия;
  • Свободно избираема добавка
Имайте предвид, че свободно избираемата добавка може да стои преди или след задължителната част.
 Задължителна част:
 Свободно избираема добавка:
 Свободно избираемата добавка е преди задължителната част
 Свободно избираемата добавка е след задължителната част
 Предмет на дейност:
 Основна дейност по НКИД(Национална Класификация на Икономическите Дейности):
Данни от личната карта:
Моля, въведете данните си както са изписани на личната Ви карта.
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Адрес:
 Град:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
Седалище и адрес на управление
 Адрес:
 Район (община):
 Град:
Начин на плащане:
1. В брой в офиса на "АИКА КОНСУЛТИНГ"ЕООД при подписване на документите.
2. По банков път.
3. С пощенски запис.
Начин на доставка:
1. Лично в офиса на "АИКА КОНСУЛТИНГ"ЕООД .
2. По градски куриер.
3. По пощата с обратна разписка.
Лице за контакт:
 Име:
 Фамилия:
 E-mail:
 Телефон за връзка:
 GSM
 (не е задължителен):
 Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях:


Допълнителни счетоводни услуги:

Регистрация по ДДС
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Физически лица
Попълване на Годишна Данъчна Декларация на Юридически лица
Консултации на лица, които не са абонаменти на Счетоводната къща
Подаване на нулеви декларации по ДДС

Важно! За новосъздадени фирми първите 3 месеца плащат минимална цена, независимо от броя на документите